FAQ

1.Wie bepaalt wat er met mijn overbodige spullen gebeurt?

Jij zult beslissen wat er weggaat en wat niet. In samenspraak kijken we dan wat er met je spullen gebeurt.
Mogelijke opties zijn:

  • weggooien: een containerpark in de buurt.
  • weggeven: een goed doel voor de spullen die nog in goede staat zijn…
  • verkopen: via internet en Tweedehandswinkels…

2.Ik heb moeite met het weggooien van spullen. Hoe gaan de opruimcoaches daarmee om?

Afscheid nemen van spullen is niet voor iedereen even makkelijk. We zijn ons daarvan bewust en proberen jou in dit moeilijke proces te begeleiden.

3.Hoe hou ik mijn huis ordelijk na het werk van de opruimcoach?

Aan opruimen komt nooit een eind. Het is een proces waarin je groeit. Met behulp van de tips en tricks die je ontvangt van de opruimcoaches zul je over de nodige kennis beschikken om zelf je huis ordelijk te houden.

4.Ik vind het moeilijk dat een vreemde aan mijn spullen zit. Hoe gaan de opruimcoaches hiermee om?

Tijdens het kennismakingsgesprek leren we elkaar kennen, luisteren we naar jouw bezorgdheden. Zo werken we op basis van vertrouwen en wederzijds respect.

5.Hoe maakt de opruimcoach met mij een planning?

We luisteren naar de noden en wensen tijdens een vertrouwelijk gesprek en bespreken of ze haalbaar en uitvoerbaar zijn. Indien nodig voorzien wij, in samenspraak met jou, de nodige boxen of andere opruimhulpen. We maken samen een handelingsplan op. De wachttijd is afhankelijk van de duur en de omvang van het voorbereidend werk. Daarna gaan we samen aan de slag.

6.Hoe kunnen de opruimcoaches helpen bij de planning van de dagdagelijkse werking van het gezin?

Wanneer we merken dat dit een struikelblok is voor de vlotte werking van het gezinsleven kunnen we handige methodes aanreiken om dit probleem op te lossen.

Heb je een vraag voor ons?